Certificeret børnebehandler

CERTIFICERET BØRNE KST-TERAPEUT

Kursus nr. M2010


Vil du gerne have et certifikat på, at du er uddannet børne KST-Terapeut, så kan du efter deltagelse i BØRN 1, BØRN 2 og BØRN 3, gå til en prøve og blive certificeret børneterapeut. Efter bestået prøve må du benytte vores børneterapeut certifikat.

Det er en forudsætning, at du har en KST-grunduddannelse og at de tre børnekurser er taget indefor en 2 årig periode.

Prøven vil være bygget op over en praktisk prøve med behandling af et barn og en skriftlig prøve.

Du skal kunne dokumentere (via journaler) at du har trænet børnebehandlinger og skal kunne opfylde:

At have behandlet mindst 20 børn under 2 år efter BØRN 1

At have behandlet mindst 20 børn under 12 år efter BØRN 2

At have behandlet mindst 20 børn under 12 år efter BØRN 3

Journalerne medbringes til prøven..Dato: 2020 (Certificerings dato fastsættes, når minimum 3 personer, ønsker at blive certificeret).

Pris: kr. 1500,-

Hvor: Toldboden 1, 8800 Viborg

Til prøven vil Mette Dam Larsen og en kompetent censor være tilstede.

Tilmelding Mette på tlf. 61400276 eller på mail: kursus@institutforkropsterapi.dk