Certificeret børnebehandler

CERTIFICERET BØRNE KST-TERAPEUT

Kursus nr. 


Vil du gerne have et certifikat på, at du er uddannet børne KST-Terapeut, så kan du efter deltagelse i BØRN 1, BØRN 2 og BØRN 3, gå til en prøve og blive certificeret børneterapeut. Efter bestået prøve må du benytte vores børneterapeut certifikat.

Det er en forudsætning, at du har en KST-grunduddannelse og at de tre børnekurser er taget indefor en 3 årig periode.

Prøven vil være bygget op over en praktisk prøve med behandling af et barn og en skriftlig prøve, som udleveres før den praktiske prøve.

Du skal kunne dokumentere (via journaler) at du har trænet børnebehandlinger og skal kunne opfylde:

At have udført mindst 50 børnebehandlinger på børn i alderen 0-12 år siden start på børnekurserne, hvor af mindst 20 behandlinger skal være børn mellem 0-2 år.


Dato: 2023 (Certificerings dato fastsættes, når minimum 3 personer, ønsker at blive certificeret).

Pris: kr. 1500,-

Hvor: Toldboden 1, 8800 Viborg

Til prøven vil Mette Dam Larsen og en kompetent censor være tilstede.

Tilmelding Mette på tlf. 61400276 eller på mail: kursus@institutforkropsterapi.dk