PRAKTISK

PRAKTISKE OPLYSNINGER


Tilmelding til kurser:

Du tilmelder dig via tilmeldings link ved det pågældende

hold.


Derefter modtager du bekræftelse om du er optaget på holdet

samt info om indbetaling af depositum. Bemærk at du først har

sikret din plads ved indbetaling af depositum.

Restbeløbet indbetales senest 3 uger før kursusstart.


Afmelding

Ved afmelding fra et kursus senest 3 uger før kursusstart betales et administrationsgebyr på kr. 500,-.

Ved afbud indenfor de sidste 3 uger inden kurset tilbagebetales depositum ikke og det kan heller ikke overflyttes til andre kurser. Resten af det indbetalte kan tilbagebetales.


Medhjælper

Har du deltaget på kurset tidligere, er det muligt at blive medhjælper, og derved gentage kurset gratis. Du møder ca. 1 time før (eller efter aftale med underviser) og hjælper med at gøre klar i undervisningslokalet, sørger for vand, kaffe og te i løbet af dagen og stiller frem til formiddagspause, samt hjælper med oprydning hver dag. Den sidste dag hjælper du med at sætte ting på plads efter kurset. Deltager i undervisningen og træder til i øvebehandlinger, såfremt der er ulige antal deltagere. Der kan max. være 1 medhjælper pr. kursus.


Kursussteder:

SILKEBORG: Sundhedsklinikken, Vestergade 45B, 8600 Silkeborg. Her er køkken, hvor du er velkommen til medbringe din egen mad. Ellers findes caféer, supermarkeder m.m. i nærheden.

VIBORG: Sundhedshuset,Toldboden 1, 8800 Viborg.

Her er en kantine og cafe, som er åbne på hverdage. Her findes caféer og supermarkeder m.m. i nærheden.


Pauser:

Der holdes ca. 1/2 times formiddagspause eller eftermiddagspause, hvor der serveres frugt, grønt, nødder og kiks.

Til frokost afholdes ca. 1 times pause, hvor man selv skal sørge for mad.

Gennem hele dagen er der kaffe, te og vand til rådighed.


Kursusmateriale:
Du vil ca. en uge før kursusstart modtage en pdf fil med kursusmaterialet
, som du enten kan printe ud og medbringe til kurset eller have det med på medbragt computer.


Certifikat:

Du modtager certifikat efter endt kursus, såfremt der ikke har været mere end 10% fravær.

På ALT uddannelsen er det ligeledes muligt at blive eksamineret.

På børneuddannelsen er det muligt at blive Certificeret børne KST-terapeut.


RAB point:

Alle kurserne giver RAB vedligeholdelsespoint hos "Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter" og de fleste kurser giver RAB vedligeholdelsespoint hos "KST Foreningen", "ZoneConnection Terapeutforening" og "FDZ".


Momsfri kurser:

Da vores kurser er vedligeholdelseskurser, er de momsfrie.
Etiske retningslinier - Foreningen af Kranio Sakral- og Kropsterapeuter www.kraniosakralogkropsterapeuter.dk

1) Etisk Råd er et klageorgan, hvortil brugere kan klage over den behandling, de har modtaget af én af foreningens medlemmer, herunder over manglende overholdelse af foreningens etiske retningslinjer. Klageorganet skal endvidere kunne behandle klager fra nuværende og tidligere medlemmer, herunder også ansøgere, vedrørende berettigelsen af

foreningens afgørelser i relation til medlemskab og registrering. Desuden skal klageorganet behandle medlemmers klager over de af foreningen godkendte uddannelsessteder.


2) Klageorganet kan sanktionere overtrædelser af foreningens etiske retningslinjer, ved irettesættelse eller fratagelse af medlemskab. I forhold til de af foreningen godkendte uddannelsessteder skal klageorganet kunne sanktionere irettesættelse eller kunne slette uddannelsesstedet fra Bilag A under § 2.

Desuden skal klagenævnet kunne mægle mellem uddannelsessted og medlem.Håndtering af Persondataforordningen GDPR

Den 25. maj 2018 er en ny lov trådt i kraft, GDPR, eller persondataforordning. Dette indebærer et sæt forstærkede regler om beskyttelse af personfølsomme data.

Hvis du tilmelder sig som kursist hos Institut for Kropsterapi, beder vi dig om oplysninger, som er relevante for os, for at kunne sende en faktura, skrive dig på adresselisten og vores anbefalede behandlerliste. Disse oplysninger er personfølsomme, og skal derfor naturligvis beskyttes optimalt.

Du skal give tilsagn om du vil på adresselisten, nyhedsmaillisten og den anbefalede behandlerliste, før vi skriver dig på. Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsmails og blive slettet fra den anbefalede behandlerliste.


Hos Institut for Kropsterapi har du garanti for overholdelse af de nye EU regler, GDPR om beskyttelse af personfølsomme data. Følgende persondata opsamles og opbevares:

•Navn, klinik navn, adr., tlf.nr., e-mail og hjemmesideadresse.

•Hvis vi ikke kender dig i forvejen, beder vi dig oplyse hvad din baggrund er indenfor kropsterapi og KST, så vi kan tage stilling til, om du har de fornødne forudsætninger for deltagelse i kurset.


Hvordan håndteres dine oplysninger?

Alle personfølsomme oplysninger på kursister forbundet med Institut for Kropsterapi er forsvarligt beskyttet. Vore Pc’er og smartphone er beskyttet med kodeordsbeskyttelse. Det er kun Lise Pagh og Mette Dam Larsen, der har adgang til oplysningerne og de videregives ikke til andre.